NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Netwerken

Netwerken

1. Bomenstichting
www.bomenstichting.nl

2. Bond Friese VogelWachten (BFVW)
Lid RvT: H. Minkes
www.friesevogelwachten.nl

3. Bezoekerscentrum Mar en Klif
www.marenklif.nl
www.groendoen.net

4. Coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk
www.hetblauwehart.org

5. Ned. Bijenhoudersvereniging Afd. leeuwarden
www.leeuwarden.bijenhouders.nl

6. Fryske Feriening Foar Fjildbiology
Lid RvT: F.Hoff
www.fjildbiology.nl

7. It Fryske Gea
Lid RvT: H. Dommerholt
www.itfryskegea.nl

8. IVN, afdeling Heerenveen e.o.
www.ivn.nl/afdeling/heerenveen-eo

9. IVN, afdeling Leeuwarden
ivn.nl/afdeling/leewarden

10. IVN, afdeling Ooststellingwerf
www.ivn.nl/afdeling/ooststellingwerf

11. IVN, afdeling Súdwesthoeke
www.ivn.nl/sudwesthoeke

12. IVN Noord-Oost Friesland
ivn.nl/afdeling/noord-oost-friesland

13. Jeugd Natuur Club “The Nature Kids”
www.jeugdnatuurclub.nl

14. Koninklijke Jagersvereniging, regio Friesland
www.jagersvereniging.nl

15. KNNV afdeling Fryslân
lid RvT: H. Jansen
www.knnv.nl/fryslan

16 Leerschool Permacultuur Friesland
www.leerschoolpermacultuur.nl

17. Milieuplatform Leeuwarden
www.milieuplatform-leeuwarden.nl

18. Natuur- en Landschapsvereniging ‘De Wâlden, De Marren’

19. Natuurmuseum Fryslân
www.natuurmuseumfryslan.nl

20. Noorden Duurzaam
www.noordenduurzaam.nl

21. Noordelijk zadennetwerk
www.noordelijkzadennetwerk.nl

22. Vereniging Noordenwind
www.noordenwind.org

23. Stichting Bomenridders
www.bomenriddersleeuwarden.nl

24. Stichting Gaasterlân Natuerlân
www.gaasterland-natuurland.nl

25. Stichting Historisch Belang Noord Nederland
www.historischbelang.nl

26. Sportvisserij Fryslân
Lid-RvT: H.J. Holtman
www.visseninfriesland.nl

27. Stichting Miljeuwurkgroep Boalsert
www.milieuwerkgroepbolsward.nl

28. Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd
Lid RvT: J. Persenaire
www.landschapnijefurd.nl

29. Stichting Van Ommenpolder

30. Stichting Vrienden van het Nannewiid
Lid RvT: G. Algera
www.vriendenvanhetnannewiid.nl

31. Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland
www.ecoplan.nl/inhoud/links/doorlinkpagina/SVB.htm

32. Vereniging Milieudefensie, kerngroep Leeuwarden
www.milieudefensie.nl

33. Vereniging Moai Skarsterlan
www.moaiskarsterlan.nl

34. Natuurvereniging Geaflecht
Lid RvT: R.F. Oosterbaan
www.geaflecht.nl

35. Natuerferiening Bakkefean e.o.
Lid RvT: D. Klijnstra
www.Natuur-Bakkeveen.nl

36. Vereniging Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl

37. Waddenvereniging
www.waddenvereniging.nl

38. Water Natuurlijk Fryslân
www.waternatuurlijk.nl/fryslan

39. Werkgroep Kerkuilen
www.kerkuil.com

40. Werkverband Friese Rassen
www.werkverband-frieserassen.nl

41. Wielenwerkgroep
www.wielenwerkgroep.nl

 

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF