NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Netwerken

Netwerken

1. Bomenstichting
www.bomenstichting.nl

2. Bond Friese VogelWachten (BFVW)
Lid RvT: H. Minkes
www.friesevogelwachten.nl

3. Bosgroep Noord-Oost Nederland
http://www.bosgroepen.nl/

4. Bezoekerscentrum Mar en Klif
www.marenklif.nl
www.groendoen.net

5. Coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk
www.hetblauwehart.org

6. Ned. Bijenhoudersvereniging Afd. leeuwarden
www.leeuwarden.bijenhouders.nl

7. Fryske Feriening Foar Fjildbiology
Lid RvT: F.Hoff
www.fjildbiology.nl

8. It Fryske Gea
Lid RvT: H. Dommerholt
www.itfryskegea.nl

9. IVN, afdeling Heerenveen e.o.
www.ivn.nl/afdeling/heerenveen-eo

10. IVN, afdeling Leeuwarden
ivn.nl/afdeling/leewarden

11. IVN, afdeling Ooststellingwerf
www.ivn.nl/afdeling/ooststellingwerf

12. IVN, afdeling Súdwesthoeke
www.ivn.nl/sudwesthoeke

13. IVN Noord-Oost Friesland
ivn.nl/afdeling/noord-oost-friesland

14. Jeugd Natuur Club “The Nature Kids”
www.jeugdnatuurclub.nl

15. Koninklijke Jagersvereniging, regio Friesland
www.jagersvereniging.nl

16. KNNV afdeling Fryslân
lid RvT: H. Jansen
www.knnv.nl/fryslan

17. Landschapsbeheer Friesland
http://www.landschapsbeheerfriesland.nl/

18. Leerschool Permacultuur Friesland
www.leerschoolpermacultuur.nl

19. Milieuplatform Leeuwarden
www.milieuplatform-leeuwarden.nl

20. Natuur- en Landschapsvereniging ‘De Wâlden, De Marren’

21. Natuurmuseum Fryslân
www.natuurmuseumfryslan.nl

22. Noorden Duurzaam
www.noordenduurzaam.nl

23. Noordelijk zadennetwerk
www.noordelijkzadennetwerk.nl

24. Vereniging Noordenwind
www.noordenwind.org

25. Stichting Bomenridders
www.bomenriddersleeuwarden.nl

26. Stichting Gaasterlân Natuerlân
www.gaasterland-natuurland.nl

27. Stichting Historisch Belang Noord Nederland
www.historischbelang.nl

28. Sportvisserij Fryslân
Lid-RvT: H.J. Holtman
www.visseninfriesland.nl

29. Stichting Miljeuwurkgroep Boalsert
www.milieuwerkgroepbolsward.nl

30. Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd
Lid RvT: J. Persenaire
www.landschapnijefurd.nl

31. Stichting Van Ommenpolder

32. Stichting Vrienden van het Nannewiid
Lid RvT: G. Algera
www.vriendenvanhetnannewiid.nl

33. Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland
www.ecoplan.nl/inhoud/links/doorlinkpagina/SVB.htm

34. Vereniging Milieudefensie, kerngroep Leeuwarden
www.milieudefensie.nl

35. Vereniging Moai Skarsterlan
www.moaiskarsterlan.nl

36. Natuurvereniging Geaflecht
Lid RvT: R.F. Oosterbaan
www.geaflecht.nl

37. Natuerferiening Bakkefean e.o.
Lid RvT: D. Klijnstra
www.Natuur-Bakkeveen.nl

38. Vereniging Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl

39. Waddenvereniging
www.waddenvereniging.nl

40. Water Natuurlijk Fryslân
www.waternatuurlijk.nl/fryslan

41. Werkgroep Kerkuilen
www.kerkuil.com

42. Werkverband Friese Rassen
www.werkverband-frieserassen.nl

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF