NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Jongerenpanel Duurzaam Fryslân

Jongerenpanel Duurzaam Fryslân

Jongerenpanel Duurzaam Fryslân

In 2012 werd het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân opgericht. Een jaar na dato hebben de jongeren al hun plekje verworven in de provinciale politiek. ‘Verfrissend’, noemt gedeputeerde Poepjes hun inbreng. Statenleden en gedeputeerden vragen het panel regelmatig om advies. En dus wist het panel al op diverse beleidsstukken zijn stempel te drukken. Een inventarisatie.

Panelleden in de StatenzaalJongeren: ‘Weidevogelplannen te beperkt’
In januari 2013 adviseerde het panel gedeputeerde Johannes Kramer over de ‘Koersnotitie Weidevogels’. Ook spraken leden tijdens de vergadering van Statencommissie Lân, Loft en Wetter. Het plan van de provincie om speciale weidevogelgebieden te creëren, is te beperkt volgens de jongeren. Ook hierbuiten moet men rekening houden met weidevogels. Ga daarvoor het gesprek aan met landbouwers, luidt één van de tien adviespunten. Ook pleit het panel voor een realistisch beleid, de dialoog met burgers en boeren en publiciteit voor concrete resultaten. Want draagvlak is essentieel stellen de jongeren. Het advies is verwerkt in de nota die medio juni 2014 naar Gedeputeerde Staten gaat.

‘Meer onderzoek nodig voor ganzenbeleid’
Er zijn te veel ganzen in Fryslân. Zelfs diverse migrerende soorten blijven tegenwoordig het hele jaar in Nederland. De grote groepen ganzen beschadigen landbouwpercelen, kades, dijken en natuurgebieden. De nota ‘Gans in Balans’ moet orde scheppen. Het jongerenpanel gaf op verzoek van gedeputeerde Kramer zijn kritische kijk op het stuk. Daaruit rolde opnieuw tien adviezen. De belangrijkste: Onderzoek voordat je iets doet. ‘Gans in Balans’ focust zich op afschot van ganzen. Dit terwijl er nog veel onduidelijk is over de beste methode om de ganzenpopulatie in balans te brengen.

Into fairtrade
Het jongerenpanel is ook actief mbt het thema fairtrade. Leden overlegden met provinciaal projectleider Duurzaamheid Nynke Blijham over hun rol bij Fryslân Fairtrade 2015, de Friese ambitie om in 2015 een fairtrade provincie te zijn. Ook zaten ze de maandelijkse vergadering van de fairtrade werkgroep van de provincie bij. Zeker december stond bol van de activiteiten: de jongeren spraken met 3FM over fairtrade koffie, thee en smoothies in het Glazen Huis (helaas zonder resultaat), benaderden Leeuwarder studentenvereniging Osiris om een fairtrade-vereniging te worden (loopt nog) en interviewden Leeuwarder horecaondernemers over hun fairtrade-beleid:


Verder adviseerde het panel over provinciale plannen mbt windenergie. En de communicatie van het voorgestelde beleid. Ook werd meegedacht over het betrekken van leeftijdsgenoten bij het onderzoek naar de Friese ecologische voetafdruk, dat de Friese Milieu Federatie jaarlijks uitvoert. Onlangs organiseerde het panel een actie tegen voedselverspilling.

Beleidsbepalers nemen panel serieus
Simon Bijlsma en Chantal Melching van de Friese Milieu Federatie begeleiden en ondersteunen het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân. Ze leiden vergaderingen, organiseren workshops, bereiden met de provincie vraagstukken voor en helpen het panel adviezen opstellen.

Jongerenpanel 2013

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF