NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Stichting Vrienden van het Nannewiid

Stichting Vrienden van het Nannewiid

Op 15 december 2008 is de stichting Vrienden van het Nannewiid opgericht. Doelstelling van de stichting is: het behoud en de bescherming van het Nannewiid en omgeving, de flora en fauna, het karakter van het landschap en de cultuurhistorische waarde. Lees meer op: www.vriendenvanhetnannewiid.nl

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF