NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd

Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd

In maart 1995 is de Stichting opgericht. Het initiatief tot oprichting van de Stichting is genomen door een groep inwoners die, met het oog op de te verwachten negatieve effecten op natuur en landschap, zich zorgen maakte over bepaalde ontwikkelingen binnen de gemeente Nijefurd op het gebied van recreatie en toerisme en over de plannen tot aanleg van industrie- en bedrijfsterreinen. Vanaf het begin heeft de Stichting haar activiteiten vooral gericht op wat in de statuten wordt genoemd  het instandhouden en zo mogelijk versterken van de natuur-landschaps–  en milieuwaarden, met name in de gemeente Nijefurd.

                                               Lees meer op: www.landschapnijefurd.nl

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF