NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Natuerferiening Bakkefean e.o.

Natuerferiening Bakkefean e.o.

De Natuerferiening Bakkefean e.o. is een kleine actieve vereniging die de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap in en rond Bakkeveen als haar belangrijkste taak beschouwt. Daartoe onderhouden wij contact met natuurorganisaties, overheid, particuliere boseigenaren, belangengroeperingen en anderen. Zo praten en denken wij mee over bestemmingsplannen, het gemeentelijke bomenbeleid, Natura 2000-gebieden en de Ecologische                                                                       Hoofdstructuur (EHS). De vereniging helpt ook bij het beheren van                                                                             vogelreservaten, het uitvoeren van inventarisaties van planten en dieren en het                                                       onderhouden van nestkasten. Lees meer op: www.natuur-bakkeveen.nl

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF