NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Moai Fryslân

Moai Fryslân

zonsondergang-web-1600x1200Via het thema Moai Fryslân versterken wij de omgevingskwaliteit van Fryslân. We zien de komende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen die impact hebben op de kwaliteiten van Fryslân. De energietransitie zal een aanzienlijke invloed hebben op het Friese landschap, in de vorm van zonneweides, mono-vergisters en windmolens. De Europese Kaderrichtlijn en het Deltaprogramma Water maken dat water een dominante factor zal worden in de ordening van deze provincie. Fryslân als donkerste provincie van Nederland willen we verder uitbouwen. Met de komst van de Omgevingswet, zal de hele ruimtelijke ordening anders worden ingericht: integraler met meer betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties in het voortraject. Wij willen burgers en onze aangesloten organisaties bewust maken van de veranderingen die op ons af komen en hen een stem geven in de discussie. Wij nemen zelf het initiatief voor voorstellen, jagen kansrijke initiatieven aan en organiseren netwerkbijeenkomsten om kennis te delen.

Wat doen we:

  • Via publieksacties ervoor zorgen dat burgers, bedrijven en overheden bewust worden van de kwaliteit van haar leefomgeving;
  • Een netwerk oprichten waar burgers en aangesloten organisaties terecht kunnen met vragen over omgevingskwaliteit;
  • Provincie en gemeenten adviseren en helpen op het terrein van omgevingskwaliteit, ondermeer door een community of practice op te richten om met de Omgevingswet aan de slag te gaan;
  • Een monitoringsprogramma opstellen voor omgevingskwaliteit.

Meer weten? Neem contact op met:

Hans van der Werf 02Directeur
Hans van der Werf
Telefoonnummer: 06-83 48 81 88
h.vander.werf@friesemilieufederatie.nl

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF