NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Shared Grien Space

Shared Grien Space

Shared Grien Space

 

 

Shared Grien Space is openbare ruimte die ingericht wordt door de bewoners zelf. Bewoners en gebruikers gaan samen aan de slag om een openbare ruimte te veranderen in een multifunctionele, groene en prettige ruimte voor iedereen.

Een plek om te sporten, te spelen en te wandelen.

Shared Grien Space is afgeleid van het verkeersconcept Shared Space. Binnen dit verkeersconcept kunnen mensen zich op de weg vrij bewegen met weinig tot geen regels (bijvoorbeeld door het weglaten van verkeersborden). Hierdoor nemen mensen meer eigen verantwoordelijkheid, vinden er minder ongelukken plaats en wordt de openbare ruimte een stuk fraaier.

Met Shared Grien Space richten de FMF(Friese Milieu Federatie) en LBF(Landschapsbeheer Friesland) zich op de groene openbare ruimte. Door bewoners meer zeggenschap te geven over de inrichting en het gebruik van deze openbare groene ruimte wordt het groen weer iets van de bewoners zelf, wordt de groene ruimte er aantrekkelijker door en meer gebruikt. En dat tegen geringere kosten voor de gemeente.

Tips voor wie zelf aan de slag wil:

 • Als je een plan hebt, zoek dan eerst contact met je wijk– of dorpscoördinator (bv. via dorpsbelang). Hij weet de weg naar de gemeente en kan je helpen bij
  het begin van het traject.
 • Hou omwonenden en betrokkenen goed op de hoogte. In overleg is er heel veel mogelijk! Ook gemeentes worden graag betrokken en denken graag mee.
  Vaak zijn ze blij om te helpen bij plannen.
 • Als je met een groep vrijwilligers werkt, organiseer de groep dan goed. Zorg dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en dat de taken en inzet duidelijk zijn.
 • Zoek zo veel mogelijk medestanders en coalities: veel natuurorganisaties willen graag helpen en kunnen je ook de weg wijzen. Zie ook http://
  www.friesemilieufederatie.nl/wat-doen-wij/mens-en
  -natuur/shared-grien-space/
 • Voordat je je plan helemaal af hebt, zorg dat je goed bekend bent met de grond: wie is de eigenaar, is de grond verontreinigd, zijn er plannen voor de grond en wanneer moeten die uitgevoerd worden? Leer ook van andere initiatieven! Samen weet je meer en zo hoef je het wiel niet meer zelf uit te vinden.

Servicepunt Shared Grien Space
Wil je zelf een heerlijke groene oase bij jou in de buurt? Wij kunnen je daarbij helpen met tips, aanpak, het aanboren van subsidiebronnen, in contact brengen met anderen geïnteresseerden, gemeente, etcetera. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het servicepunt Shared Grien Space:

Arnoud de Vries (FMF):
06-86868846
a.de.vries@friesemilieufederatie.nl

Jan Piet de Boer (LBF):
06-51278957
j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl

 

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF