NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Gezonde voeding

Gezonde voeding

img45f80f19da369De productie en consumptie van voedsel heeft een geweldige impact op de ecologische voetafdruk. De wereldwijde veehouderij is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als alle transport bij elkaar. In Fryslân draagt de vleesconsumptie bij aan bijna 25% van de Friese voetafdruk. Ook heeft de voedselproductie een behoorlijke impact op de omgevingskwaliteit en biodiversiteit van Fryslân. We zien een niet meer te keren ontwikkeling van lokale initiatieven, die aan de slag gaan met het in eigen voedselproductie te voorzien. En we zien in de landbouw een trend naar kortere productie- en consumptieketens. De FMF wil in het thema gezonde voeding een agenderende en inspirerende rol spelen.

Wat doen we:

  • Via het netwerkinitiatief Eetbaar Fryslân verbinden en ondersteunen we (lokale) voedselinitiatieven en sluiten we ketens;
  • We stimuleren innovatieve voedselconcepten met minder impact op de leefomgeving zoals voedselbossen, pop up restaurants, eetbare steden;
  • Via publiekscampagnes, festivals stimuleren we de bewustwording bij consumenten.

Voorbeeldprojecten:

  • Eetbaar Fryslân: Lekker eten van dichtbij! Veel voedsel reist de halve wereld rond voordat het bij ons in de keuken belandt. Niet erg duurzaam en ook niet nodig omdat in Friesland heel veel heerlijke producten worden verbouwd. Eetbaar Fryslân wil dat binnen vijf jaar alle inwoners van Friesland bij hun dagelijkse voedselconsumptie kunnen kiezen voor lokaal geteelde- en seizoensproducten.
  • Friese Voetafdruk: hoe groot is de ecologische voetafdruk van de Fries? Aan de hand van een enquête wordt de afdruk van de Fries regelmatig gemeten.
  • De Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties van Friesland, Groningen en Drenthe. De Werkplaats is opgericht om kennis van voedselbosinitiatieven te vergroten en oplossingen voor problemen aan te dragen. Hiermee hopen we een versnelling teweeg te brengen in de opstart van de voedselbossen in Noord-Nederland. We merken namelijk dat het enthousiasme voor voedselbossen toeneemt en dat er veel startende lokale initiatieven ontstaan. De initiatieven ontbreekt het echter vaak aan kennis en startkapitaal voor de opstartfase om daadwerkelijk tot actie te komen.
  • Leernetwerk Duurzame Horeca: Kun je als horeca ondernemer met duurzaamheid geld besparen en geld verdienen? De Friese Milieu Federatie beantwoordt die vraag met een volmondig “ja”. De Friese Milieu Federatie wil de horeca in Noord-Nederland verduurzamen. Het leernetwerk Duurzame Horeca moet bijdragen aan de ontwikkeling van duurzaamheid binnen de horeca in Fryslân.

 Meer weten? Neem contact op met:

-Simon BijlsmaProjectleider
Simon Bijlsma
Telefoonnummer: 06-86895385
s.bijlsma@friesemilieufederatie.nl

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF