NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Gebiedsgerichte, integrale aanpak

Gebiedsgerichte, integrale aanpak

Bij gele bloem 2Op gebiedsniveau agenderen en begeleiden wij de transitie die nodig is op het gebied van biodiversiteit, klimaat en ruimtelijke kwaliteit. We dragen zorg voor een vertaling van de opgaven naar specifieke gebieden en zijn bezig met de uitvoering op gebiedsniveau. Er worden gebiedspilots Omgevingswet uitgevoerd. In de veenweidepilots zijn omgevingskwaliteiten en biodiversiteit belangrijke uitgangspunten. In de streekagenda’s zijn onze ambities verankerd. Dit doen we met vele andere partners zoals de natuurorganisaties, agrarische gebiedscollectieven, landschapsbeheer. We zijn echter geen uitvoerende organisatie en willen met name anderen in positie brengen om op een integrale wijze aan de slag te gaan met de diverse opgaven.

Wat doen we:

Aanjagen en ontwikkelen van integrale gebiedsgerichte projecten zoals:

Meer weten? Neem contact op met:

Froukje HermandtProjectleider
Froukje Hernamdt
Telefoonnummer: 06-86816645
f.hernamdt@friesemilieufederatie.nl

 

 

 

Arnoud de VriesProjectleider
Arnoud de Vries
Telefoonnummer: 06-86868846
a.de.vries@friesemilieufederatie.nl

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF