NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Friese klimaataanpak

Friese klimaataanpak

omgevingsvisieWe willen in Fryslân samenwerken aan een regionale vertaling van het Klimaatakkoord in Parijs. Ons doel daarmee is dat Fryslân een substantiële reductie bereikt in de uitstoot van broeikasgassen. Onze ambitie is in 2020 een gezamenlijke agenda van bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers vast te stellen. Bij de klimaataanpak wordt gekeken naar de impact van de transitie op de uitstoot van broeikasgassen (in de gehele productie keten) en naar de impact van de transitie op omgevingskwaliteit en biodiversiteit.

 

Wat doen we:

  • Ontwikkelen gezamenlijk Fries Klimaatperspectief;
  • Klimaatkoplopers ondersteunen en in de schijnwerper zetten via onze samenwerking in de Energiewerkplaats;
  • Betrekken van inwoners bij de transitie naar een klimaat neutraal Fryslân door perspectief te bieden en bewustwordingscampagnes en gerichte acties voor jongeren te organiseren;
  • Monitoring van de voortgang via klimaatafdruk voor personen en bedrijven;
  • Ontwikkelen van een koolstofbank waar vraag en aanbod van CO2 certificaten bij elkaar worden gebracht.

Voorbeeldprojecten:

  • Energiewerkplaats Fryslân: Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie en Ús Koöperaasje werken samen bij het ondersteunen van initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau.
  • Buurkracht: Buurkracht brengt mensen en wensen in een buurt bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Want samen is dat een stuk makkelijker. En leuker.
  • Het Energie Initiatief: De Natuur en Milieufederaties (o.a. Friese Milieu Federatie) spelen een belangrijke rol bij de uitrol van lokale duurzame energie in de provincies. Niet alleen kennen wij de lokale netwerken goed, ook hebben we met onze hands-on activiteiten en ondersteunende functie een bijzondere kennis- en projectenportefeuille opgebouwd. Om dit inzichtelijk te maken en anderen te inspireren, zijn deze projecten in kaart gebracht op de website Het Energie Initiatief. Hierop staat een aantal succesvolle voorbeeldinitiatieven die we ook voor of samen met u uit kunnen voeren. Benieuwd wat we voor u als lokaal initiatief, overheid of bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie zie: https://www.energie-initiatief.nl

Meer weten? Neem contact op met:

Projectleider:
Gerard Adema
06-51516147
g.adema@friesemilieufederatie.nl

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF