NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Wat doen wij

Wat doen wij

De werkwijze van de FMF is steeds meer gericht op uitvoering en het boeken van concrete resultaten. Om meer samenhang in de afzonderlijke activiteiten aan te brengen en om het uiteindelijke effect van ons werk te vergroten, werken wij steeds meer vanuit programma’s. Uit de programma’s vloeien projecten voort. Deze projecten hebben elk hun eigen aandachtsgebied maar hebben altijd te maken met het programma waar zij onder vallen.

Vanuit onze programma’s worden de werkzaamheden voor een langere periode aangestuurd. Dit doen we op de volgende wijze: we formuleren een ambitie (onze meerjarenvisie), we programmeren (de productplannen), we voeren uit (onze projecten) en we monitoren (evaluatie en jaarplan).

Wij werken vanuit acht thema’s. De acht thema’s zijn:

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF