NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Meldpunt houtwalkap Friese Milieu Federatie

Meldpunt houtwalkap Friese Milieu Federatie

Om (illegale) kap van bomen en houtwallen in kaart te brengen stellen wij een meldpunt op onze website in. De aanleiding hiervoor is het verhaal in dagblad Trouw van afgelopen weekeinde. Daarin stond dat er in Groningen en Drenthe kilometers aan bomenrijen en houtwallen zijn verdwenen de afgelopen jaren. Het kappen van de wallen en bomen levert de boer meer landbouwgrond en subsidie van Europa op.

Zijn er bij u in de buurt ook vele bomen of houtwallen verdwenen?

Doe hier uw melding! info@friesemilieufederatie.nl 


Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF