NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Shared Grien Space

Shared Grien Space

Mens en Natuur Bloemenveld

Waar zijn ze niet te vinden: braakliggende bouwkavels en kale grasvelden midden tussen de huizen of troosteloze ruilverkavelingsbosjes aan de rand van het dorp? Dat kan anders vindt de FMF. In samenwerking met tal van bewoners en Landschapsbeheer Friesland (LBF) worden op vijf locaties in Friesland deze plekken met en door de bewoners omgetoverd tot heerlijke groene oases.

 

shared grien spaceShared Space, maar dan Grien
Shared Grien Space is afgeleid van het verkeersconcept Shared Space. Binnen dit verkeersconcept kunnen mensen zich op de weg vrij bewegen met weinig tot geen regels (bijvoorbeeld door het weglaten van verkeersborden). Hierdoor nemen mensen meer eigen verantwoordelijkheid, vinden er minder ongelukken plaats en wordt de openbare ruimte een stuk fraaier.

Met Shared Grien Space richten de FMF en LBF zich op de groene openbare ruimte. Door bewoners meer zeggenschap te geven over de inrichting en het gebruik van deze openbare groene ruimte wordt het groen weer iets van de bewoners zelf, wordt de groene ruimte er aantrekkelijker door en meer gebruikt. En dat tegen geringere kosten voor de gemeente.

De pioniers
De Groene Flach (Sneek): Een braakliggende terrein van 3000 m2 dat midden in de Bomenbuurt van Sneek ligt. Omwonenden gaan het terrein inrichten als boomgaard/pluktuin en speelplek waar jong en oud van kunnen genieten.

Kimster Bosk (Kimswerd): De bewoners willen een voormalig ruilverkavelingsbosje veranderen tot een plek waar oud en jong, dorpsbewoners en natuurliefhebbers een fijne plek vinden om te zijn. Er worden onder meer fruitbomen aangeplant, een natuurlijke vijver gegraven, een kabouterpad en een uitkijktoren geplaatst.

Kloostertuin (Hemelum): In het midden van Hemelum ligt het ‘parkje’. Na een brainstormsessie is het idee ontstaan om het (vervallen) parkje in te richten als moderne Kloostertuin. Het dorp bezit tegenwoordig een Russisch orthodox klooster.

Minnertsga: Aan de Havenstrjitte in Minnertsga zijn een aantal woningen gesloopt zonder dat er sprake zal zijn van herbouw. Deze vervallen plek willen een aantal inwoners van Minnertsga opnieuw gaan inrichten om er een plek van te maken waar iedereen van kan genieten. Deze plek moet ook groener en waterrijker worden en er moet gesport en gespeeld kunnen worden.

tzum-bouwbord-sgsTzum: Een verlaten kaatsveld in Tzum wordt momenteel omgetoverd tot een groene speel- en beleeftuin. Interessant detail bij het ontwerp: de lintjesknippers hebben het pad in het park net zo lang gemaakt als de toren in Tzum hoog is. Kijk hier voor de prachtige animatiefilm van het plan.

Wil je meer weten over Shared Grien Space? klik dan hier om de flyer te bekijken.

Servicepunt Shared Grien Space
Wil je zelf een heerlijke groene oase bij jou in de buurt? Wij kunnen je daarbij helpen met tips, aanpak, het aanboren van subsidiebronnen, in contact brengen met anderen geïnteresseerden, gemeente, etcetera. Geïnteresseerd?  Neem dan contact op met het servicepunt Shared Grien Space:

Arnoud de Vries (FMF):
06-86868846
a.de.vries@friesemilieufederatie.nl

Jan Piet de Boer (LBF):
06-51278957
j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl

 

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF