NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Ecomunitypark

Ecomunitypark

Ecomunitypark - overzichts foto

Vaak wordt gedacht dat biodiversiteit en bedrijvigheid niet samen kunnen gaan op een bedrijventerrein. ECOstyle en de Friese Milieu Federatie willen met het Ecomunitypark laten zien dat dit juist niet het geval hoeft te zijn. Het Ecomunitypark in Oosterwolde – wat wordt ontwikkeld door ECOstyle – wordt het eerste bedrijventerrein in Nederland met een netto positieve impact op de biodiversiteit.

Plus voor biodiversiteit

kleine vuurvlinder

Het Ecomunitypark wordt aangelegd in een natuurlijke setting, met meer dan 55% groen en water. Om dit te realiseren voert ECOstyle drie hoofdactiviteiten uit: het aanleggen van een natuurlijk ingerichte beek, het creëren van amfibieënpoelen en het creëren van ten minste vier verschillende habitat typen met behulp van inheemse flora. Uiteraard worden schadelijke activiteiten zo veel mogelijk voorkomen en verminderd. Bijvoorbeeld door bestaande houtwallen te behouden en vleermuisvriendelijke verlichting te installeren.

Rol Friese Milieu Federatie

De FMF ziet het Ecomunitypark als inspiratiebron voor andere bedrijventerreinen in Fryslân en werkt daarom graag samen met ECOstyle. Naast het leveren van inhoudelijke kennis over de invulling en uitwerking van het Ecomunitypark zien wij het als belangrijkste taak ons netwerk en achterban te betrekken bij de ontwikkelingen van het bedrijvenpark.

Kijk op de website van het Ecomunitypark voor meer informatie.

De afbeeldingen hieronder geven je een beeld van het toekomstige Ecomunitypark.

Lees meer over het thema biodiversiteit op het Ecomunitypark.

Meer weten?
Arnoud de Vries
06 86868846
a.de.vries@friesemilieufederatie.nl

Ecomunitypark is een samenwerkingsproject tussen de FMF en ECOstyle en wordt financieel ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RVO logo

logo_ecostyle

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF