NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
De Groene Loper

De Groene Loper

Groene Loper - Kinderen op Boomstronken

Fryslân is rijk bedeeld met prachtige natuur en cultuurlandschappen. De unieke wadden, kleurige graslanden, meren en plassen, moerassen, paarse heide en bossen zijn er allemaal te vinden. Door haar natuurlijke verscheidenheid is Fryslân door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitgeroepen tot de mooiste provincie van Nederland. Daar zijn we als Friese Milieu Federatie trots op.

Veel natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen liggen vlak bij jou in de buurt maar zijn vaak lastig te bereiken. Wij vinden dat iedereen makkelijk toegang moet hebben tot deze natuur en cultuurgebieden. Zodat je vanuit je huis zo de natuur in kan zonder hiervoor de auto te hoeven pakken.

Onze wens …

dat de natuur direct aan de rand van het dorp of de stad in Fryslân begint

Want…

 • Groen en water in de buurt zorgt voor een waardevermeerdering van 5-20% van je woning;
 • Door meer en toegankelijk groen in de buurt blijft de vraag naar woningen groter dan in gebieden waar geen groen in de buurt is, dus minder leegstand;
 • Ongebruikte gemeentegronden krijgen een nuttige bestemming;
 • Een gezondere leefomgeving;
 • Een groene (natuurlijke) leefomgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid, zowel geestelijk als fysiek. Investeren in groen leidt op termijn tot minder kosten in de zorg en ziekteverzuim;
 • Een Groene Loper biedt goede mogelijkheden voor recreatie. Van wandelen tot fietsen, van fierljeppen tot schaatsen. En dat alles om de hoek van waar je woont;
 • Doordat de Groene Loper aan een woongebied grenst biedt dit goede mogelijkheden dit samen met bewoners te ontwikkelen.

 De Groene Loper

 

Wat is een Groene Loper?

De Groene Loper is een verbinding tussen de bebouwing (stad, dorp, zorginstelling, ziekenhuis) en een natuurgebied of cultuurlandschap.

In deze verbindingszone kan en mag meer op het gebied van recreatie dan in een natuurgebied. Het is struinnatuur waar kinderen hutten bouwen, ravotten, waar je kunt vissen en honden worden uitgelaten.

Er zijn allerlei manieren waarop een Groene Loper kan worden ingezet. Voorbeelden van Groene Lopers zijn:

 • Voormalig landbouwgebied natuurlijk inrichten met recreatiemogelijkheden;
 • Wandelpad tussen de landerijen door vanaf de woonwijk tot aan het bos;
 • Een voetpad van een zorginstelling naar het natuurgebied;
 • Een nieuwe loopbrug over een drukke weg dat het natuurgebied verbindt met een woonwijk.

Kijk op de kaart waar Groene Lopers zijn gerealiseerd en waar kansen liggen voor een Groene Loper.
Knipsel-GL kaart

Tips voor een Groene Loper

Inventariseer de wensen

Inventariseer de wensen van de direct omwonenden en betrek hen in een zo vroeg mogelijk stadium bij het project. Koester ideeën voor een Groene Loper die vanuit de bewoners zelf afkomstig zijn. Zo wordt een Groene Loper iets van en voor de bewoners; DE gebruikers van straks maar ook DE kenners van hun eigen omgeving.

Speelnatuur

Een Groene Loper zal bestaan uit natuur die tegen een stootje kan. Speelnatuur, bos, mooie waterplanten, vlinders, kikkers. Het is een plek om te spelen, kikkervisjes te vangen, je eerste natte voet te halen, te picknicken of te sporten. Omdat de Groene Loper aansluit op grotere natuurgebieden kan een echte rustzoeker doorlopen en ongestoord van de natuur genieten.

Lees een artikel uit de krant over de Groene Loper: Friesch Dagblad; Groene Loper.

Op de Groene Loper Kaart is te zien waar al gerealiseerde Groene Lopers zijn en waar we kansen zien.

Heb je een idee voor een Groene Loper bij jou in de buurt?
Neem contact op, dan proberen we samen met jou een plan te bedenken!

Meer weten? 
Arnoud de Vries
06-86868846
a.de.vries@friesemilieufederatie.nl

 

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF