NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Mens en Natuur

Mens en Natuur

Mens en Natuur Bloemenveld

In het programma Mens en Natuur willen we mensen meer in aanraking laten komen met de natuur in en nabij hun eigen leefomgeving. Die natuurervaringen zijn niet alleen bijzonder leuk en leerzaam maar deze ervaringen vormen ook de basis voor de interesse voor de natuur in het algemeen. En dat is belangrijk omdat natuur in Fryslân alleen kan gedijen als er voldoende draagvlak – lees het hart raakt – voor is.

Kleuter in de natuur.VERKLEINDjpgGelukkig is het draagvlak voor natuur in Fryslân nog altijd groot. Dat blijkt onder meer uit de vele leden – ruim 100.000 – die lid zijn van een natuurorganisatie die in Fryslân actief is. Dat is iets om trots op te zijn. Het behouden en vergroten van dit draagvlak is een continu proces wat hard nodig is om de bestaande natuur in kwaliteit en omvang te behouden en om ervoor te zorgen dat de natuur in Fryslân kan uitbreiden. Kwalitatief voldoende natuur is op zijn beurt weer van groot belang voor de gezondheid van mensen en voor de economie van Fryslân.

Meer weten?
Arnoud de Vries
058-7600762
a.de.vries@friesemilieufederatie.nl

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF