NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Energiewerkplaats

Energiewerkplaats

Energiewerkplaats Presentatie

Raad en daad voor lokale energie initiatieven

Er gebeurt niets zonder initiatiefnemers! Er is een groeiend aantal initiatieven in Friese dorpen en wijken gericht op energiebesparing, in- en verkoop van duurzame energie, het starten van een eigen energiecoöperatie of bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen.

IMG_1297De Friese Milieu Federatie werkt samen met Doarpswurk bij het ondersteunen van initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau.

Naast het regelmatig aanbieden van netwerkbijeenkomsten waarbij initiatiefnemers elkaar ontmoeten, ideeën delen en elkaar inspireren, worden initiatieven bijgestaan met raad en daad, door onder andere het:

  • Vinden van antwoorden op inhoudelijke en organisatorische vragen, zoals: Hoe koop ik gezamenlijk zonnepanelen in? Hoe kan ik gebruik maken van het verlaagd belastingtarief als energiecoöperatie? Hoe start ik een initiatief? Hoe krijg ik meer mensen betrokken bij het initiatief?
  • Laten uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. We ondersteunen bij het (op)stellen van de juiste onderzoeksvragen en leggen de verbinding tussen de initiatieven en relevante marktpartijen.
  • Laten opstellen van project- en businessplannen.
  • Zoeken naar (co)-financieringsbronnen voor zowel de voorbereiding  als de realisatie van concrete uitvoeringsprojecten en ook voor de benodigde ‘hardware’ voor de opstart en het voortbestaan van het initiatief.
  • Vinden van en samenwerken met stakeholders zoals gemeente, kennis instellingen, provincie,  marktpartijen.
  • Op de site van het Netwerk Duurzame Dorpen en op de site van HierOpgewekt tref je kennisdossiers aan die je verder kunnen helpen.

Subsidies en bonussen

  • energie werkplaats fryslan ewpWoningeigenaren in de provincie Fryslân kunnen tot € 2.800,- subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen via de Friese Energiepremie.
  • Goed buurtidee wordt beloond door provincie
    Wilt u samen met anderen iets doen voor uw wijk, dorp, stad, regio of eiland? Ziet u kans om uw wijk, dorp, stad, regio of eiland vooruit te helpen? De provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede ideeën! Met het Iepen Mienskipsfûns helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Initiatiefnemers kunnen hun subsidieaanvraag in de tweede subsidieronde van 2016 indienen. Deze ronde is open van 17 mei tot en met 14 juni.Site: http://streekwurk.nl/IMFWij helpen jullie graag en komen langs voor specifieke vragen!

Meer weten? 
Friese Milieu Federatie
Gerard Adema
058-7600760
energiewerkplaats@friesemilieufederatie.nl

www.energiewerkplaats.frl

 

Doarpswurk
Jaap Bijma
056-6625101
06-51405141
energiewerkplaats@netwerkduurzamedorpen.nl

Bekijk de documentaire FEROARKRÊFT van Omrop Fryslân over de energiecoöperaties van de Trynwâlden en Pingjum.

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF