NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Veenweidesymposium

Veenweidesymposium

Organisatie:Het Biologisch en het Landbouwkundig Werkverband van de Fryske Akademy in nauwe samenwerking met Veenweide Fryslân

Tijd:van 10.00 uur tot circa 17.00 uur

Datum:11 april 2019

Locatie:Van Hall Larenstein

Adres:Agora 1, 8934 CJ Leeuwarden

Kosten:gratis; vooraf aanmelden is echter wel noodzakelijk

Meer informatie:vooraf aanmelden is echter wel noodzakelijk: https://www.fryske-akademy.nl/_form/veenweide/

Centraal staat hoe het in Fryslân en de rest van Nederland is gesteld met de kennis die nodig is om oplossingen te bieden.

We willen kennis en innovaties voor de toekomst van veenweidegebieden delen: wat is beschikbaar, waar wordt (landelijk) aan gewerkt, wat mist nog en hoe gaan we daarmee aan de slag? Naast een aantal plenaire onderdelen zijn er drie rondes met workshops. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 

© foto: Daniël Hartog

  • Hoe is het veen te vernatten en welke effecten heeft dat op maaivelddaling en emissies van broeikasgassen?
  • Hoe is de wisselwerking tussen een natter veengebied en de regionale watersystemen?
  • Hoe is natter veen met een toekomstperspectief voor de landbouw te combineren?
  • Hoe kunnen natte teelten en ecosysteemdiensten bijdragen aan een nieuw toekomstperspectief?
  • Hoe kunnen natuur en landschap in het veenweidegebied worden versterkt?
  • Hoe zijn funderingen van gebouwen nat te houden?

Programma

Het (voorlopige) programma vindt u op www.fryske-akademy.nl/veenweide

 

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF