NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Natuerlik Ferskaat Noordoost Fryslân, Thema: (BOEREN)ERVEN

Natuerlik Ferskaat Noordoost Fryslân, Thema: (BOEREN)ERVEN

Organisatie:Natuerlik Ferskaat Noordoost Fryslân

Tijd:19.30 uur

Datum:25 januari 2018

Locatie:Dorpshuis Tunawerth,

Adres:Aldbuorren 13 Ternaard

In de zomer van 2017 is er een enquête over biodiversiteit in Noordoost Fryslân verspreid. De resultaten daarvan zijn verwerkt en naar aanleiding hiervan worden er een aantal thema-avonden georganiseerd. U krijgt hier de gelegenheid om met anderen over uw wensen op het gebied van biodiversiteit van gedachten te wisselen en ze in kaart te brengen.

Het project Natuerlik Ferskaat Noordoost Fryslân heeft tot doel om samen met burgers, (natuur)organisaties, scholen, ondernemers en overheden een proces op gang brengen om de biodiversiteit in de streek te versterken. De biodiversiteit – de verscheidenheid aan planten en dieren – neemt al jaren af in Fryslân. Ondanks de dalende trend zijn er genoeg goede
voorbeelden te vinden om de biodiversiteit te verbeteren. Daarnaast is het ook erg leuk voor zowel jong en oud om met biodiversiteit aan de slag te gaan. Het is van belang om verbetering van de biodiversiteit daadwerkelijk in de praktijk te gaan uitvoeren. Door met zijn allen de schouders eronder te zetten, elkaar te inspireren en te motiveren. Na afloop van de thema-avonden hebben we de wensen vanuit de mienskip in beeld. Deze wensen worden tijdens een afsluitende bijeenkomst (uitnodiging volgt nog) gepresenteerd. Uiteindelijk kunnen we in een vervolg op dit project aan de slag gaan met de uitvoering van uw wensen.

U kunt u aanmelden door een email te sturen naar info@landschapsbeheerfriesland.nl Voor vragen kunt u terecht bij
Doetje de Jong of Roelie Ansingh, tel: 05 12 38 38 00.

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF