NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
IVN-Nieuwjaarswandeling door bossen van Gaasterland

IVN-Nieuwjaarswandeling door bossen van Gaasterland

Organisatie:IVN Súdwesthoeke

Tijd:13.00 uur

Datum:14 januari 2018

Locatie:Bezoekerscentrum Mar en Klif

Adres:De Brink 4 Oudemirdum

Meer informatie:De wandeling duurt ca. 3 uur. Deelname is gratis en opgave is niet nodig.

Zondag 14 januari neemt IVN-gids en oud-boswachter Goasse Hylkema u graag mee op een lange wandeltocht door het kleurige, geurige en sfeerrijke winterse bos. Tijdens deze stevige wandeling van ca. 10 km komt u langs de mooiste plekjes van o.a. Elfbergen, de Nijemirdumerheide, het Lycklamabos en het Starnumansbos.

Gaasterlân, het op zandige hoogten (gaasten) gelegen gebied in Súdwest Fryslân, bestaat voor ongeveer 10 procent uit bos. Dat komt overeen met ruim 1000 hectare. In de 19de eeuw bleek de cultuur van eikenhakhout lonender dan kleinschalige landbouw en werden heide en de armere landbouwgronden bebost. In het begin van 20ste eeuw was het economische klimaat weer veranderd en werden de Gaasterlandse bossen op grote schaal gerooid. De gemeente kocht in 1927 een aantal bossen, waaronder o.a. Nijemirdumerheide, Lycklamabos, Bremer Wyldernis, Starnumansbos en Elfbergen, om dit natuurschoon veilig te stellen voor bevolking en toeristen. Uiteindelijk werd het beheer van de bossen een te zware last voor de gemeente en in 1976 gingen de gemeentebossen over naar Staatsbosbeheer.

Het beheer is er sindsdien op gericht geweest om de natuurlijke kwaliteiten van de bossen te verbeteren. Staatsbosbeheer streeft naar het behoud van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en het bevorderen van de recreatieve mogelijkheden. Voor zover deze randvoorwaarden het toelaten worden de bossen ook nog voor houtproductie gebruikt. Tegenwoordig spreekt men van natuurvolgend bosbeheer. Dit heeft geleid tot zeer gevarieerde bossen met o.a. eik, beuk, berk, den, spar en lariks.

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF