NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Dorpendag

Dorpendag

Organisatie:Doarpswurk

Tijd:15.00 - 22.00 uur

Datum:24 november 2017

Locatie:MFC It Werflân in Rottevalle.

Adres:Rottevalle

Op vrijdag 24 november 2017 organiseert Doarpswurk weer de jaarlijkse Dorpendag. Voor vrijwilligers van dorpsbelangen, dorpshuizen en andere initiatieven wordt het echt een feest van herkenning en inspiratie. Deze keer gaan we naar het – cradle to cradle – MFC It Werflân in Rottevalle.

Leefbaarheid op het snijvlak van Duurzaamheid en Democratie, maar dan concreet zichtbaar in activiteiten en projecten, daar houdt Doarpswurk zich samen met honderden vrijwilligers mee bezig. In samenwerking met onze gasten o.a. Lutz Jacobi , Jaap Peters en Tryater, wordt een inspirerend programma samengesteld.

Het programma kent verschillende onderdelen die los van elkaar te bezoeken zijn.
We starten ’s middags met drie verschillende uitdagende excursies naar duurzame burgerinitiatieven.

Vanaf 17.00 uur is er voldoende gelegenheid om te netwerken. Tryater geeft een interessante draai aan het geheel, zodat niemand in een hoekje hoeft blijven te staan. Na het eten gaan Lutz Jacobi en Jaap Peters met elkaar in gesprek, dialoog, discussie over hoe burgers in deze tijd zich verhouden ten opzichte van de overheid en hoe ambtenaren en adviseurs als de nieuwe opbouwwerkers daar steeds meer een verbindende en faciliterende rol in gaan spelen.  Daarna kunt u nog kiezen uit verschillende workshops door Lutz Jacobi, Jaap Peters, Jaap Koen Bijma en anderen.  Het programma is om ongeveer 22.00 uur afgelopen.
Deelnemers aan het middag- of avonddeel van het programma kunnen een kortingsbon krijgen voor het theaterstuk  ‘Wat jo wolle’ dat Tryater deze herfst in Fryslân op de planken brengt.

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF