NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Dia-lezing over de grauwe gans door Romke Kleefstra

Dia-lezing over de grauwe gans door Romke Kleefstra

Organisatie:de Geaflecht

Tijd:20.00 uur

Datum:20 februari 2018

Locatie:De Draaier (Voltawerk)

Adres:Stationsweg 76 Gorredijk

Kosten:Niet leden: 4 euro. Leden: 2 euro

Het is nog niet lang geleden dat broedende ganzen in Fryslân een zeldzaamheid waren. Nu is met name de grauwe gans een gewone verschijning geworden, een van de meest succesvolle broedvogels die we in ons land hebben. Romke Kleefstra heeft al van jongs af aan een grote belangstelling voor ganzen. Niet alleen de ganzen die hier overwinteren, maar ook de verschillende ganzensoorten die hier in toenemende mate broeden. Als onderzoeker en coördinator bij de vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland bracht hij o.a. de aantallen broedende grauwe ganzen in Friese natuurterreinen in kaart. Hoe ontwikkelt de broedpopulatie zich, zijn er grenzen aan de groei? Wat zijn de broedresultaten van de Friese grauwe ganzen en wat voor effecten zien we van het prikken van ganzeneieren en het wegvangen en doden van ganzen? Naast Grauwe Ganzen onderzocht en ringde Kleefstra ook Friese broedpopulaties van brand- en kolgans. In zijn lezing zullen veel actuele gegevens over Grauwe Ganzen en andere ganzen in Fryslân gepresenteerd worden, die hij in samenwerking met veel vrijwilligers de afgelopen jaren verzamelde.

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF