NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu

Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân!

De Friese Milieu Federatie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Wij lopen voorop om kansrijke en duurzame vernieuwingen te stimuleren en dagen anderen uit tot een bijdrage en tot samenwerking.

Uitgelicht
Laatste nieuws
12 novemberNatuurinclusieve landbouw: wat wil de (zuivel)keten?

Artikelen in de Leeuwarder Courant over “Landschapspijn” hebben in Fryslân een intensieve discussie losgemaakt. Veel mensen maken...

12 novemberKoploper: Rick Hoksbergen

Op de landelijke website van Alfa Accountants en adviseurs staat het volgende vermeld: “Alfa is geen duurzaamheidsactivist,...

09 novemberMini-stoarmrin vergezeld van het Friese Paard Pronkje die de ‘reuzengrutto’ door Leeuwarden zal trekken 11 november 13.30 uur.

Voorafgaand aan de vertoning van de film Gruttopia, zondag aanstaande op het Noordelijke Filmfestival, wordt vanaf 13.30...

Aangesloten organisaties

 • Noorden Duurzaam

 • Vereniging Noordenwind

 • Coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk

 • Sportvisserij Fryslân

 • Stichting Vrienden van het Nannewiid

 • Stichting Bomenridders

 • KNNV afdeling Fryslân

 • Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd

 • Stichting Historisch Belang Noord Nederland

 • Werkgroep Kerkuilen

 • Natuur- en Landschapsvereniging ‘De Wâlden, De Marren’

 • Ned. Bijenhoudersvereniging Afd. leeuwarden

 • Bezoekerscentrum Mar en Klif

 • It Fryske Gea

 • Natuerferiening Bakkefean e.o.

 • Vereniging Moai Skarsterlan

 • Fryske Feriening Foar Fjildbiology

 • IVN, afdeling Leeuwarden

 • Water Natuurlijk Fryslân

 • IVN, afdeling Heerenveen e.o.

 • Milieuplatform Leeuwarden

 • Stichting Milieuwurkgroep Boalsert

 • Bomenstichting

 • Natuurmuseum Fryslân

 • Koninklijke Jagersvereniging, regio Friesland

 • Stichting Gaasterlân Natuerlân

 • Vereniging voor Natuurbescherming Geaflecht

 • Waddenvereniging

 • Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland

 • Vereniging Natuurmonumenten

 • Vereniging Milieudefensie, kerngroep Leeuwarden

 • IVN, afdeling Ooststellingwerf

 • Wielenwerkgroep

 • Jeugd Natuur Club “The Nature Kids”

 • Leerschool Permacultuur Friesland

 • Bond Friese VogelWachten (BFVW)

Groene Agenda
13 novemberVaarexcursies in Nationaal Park de Alde Feanen 

Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt...

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF