NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu

Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân!

De Friese Milieu Federatie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Wij lopen voorop om kansrijke en duurzame vernieuwingen te stimuleren en dagen anderen uit tot een bijdrage en tot samenwerking.

Uitgelicht
Laatste nieuws
10 decemberIt Fryske Gea koopt Rikkinge: voorbeeld voor natuurinclusieve landbouw

Een mijlpaal voor de Friese natuurbeschermingsorganisatie. It Fryske Gea koopt de oude enclave Rikkinge, aan de rand...

10 decemberBurgerinitiatief Beetsterzwaag ‘Op de bres voor de bij’

Uit een overzichtskaart van Nederland blijkt dat Friesland er knalrood uitspringt. Dit betekent dat onze provincie het...

07 decemberBijeenkomst ‘delende dorpen’

Graag nodigen De Friese Milieufederatie en Netwerk Duurzame Dorpen je uit voor een bijeenkomst over het delen...

Aangesloten organisaties

 • Waddenvereniging

 • Fryske Feriening Foar Fjildbiology

 • Natuerferiening Bakkefean e.o.

 • Natuur- en Landschapsvereniging ‘De Wâlden, De Marren’

 • Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland

 • Leerschool Permacultuur Friesland

 • Bond Friese VogelWachten (BFVW)

 • Noorden Duurzaam

 • Jeugd Natuur Club “The Nature Kids”

 • Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd

 • Vereniging Moai Skarsterlan

 • It Fryske Gea

 • Stichting Bomenridders

 • Natuurmuseum Fryslân

 • Stichting Milieuwurkgroep Boalsert

 • Vereniging Noordenwind

 • Vereniging Milieudefensie, kerngroep Leeuwarden

 • Stichting Vrienden van het Nannewiid

 • Water Natuurlijk Fryslân

 • IVN, afdeling Leeuwarden

 • Stichting Gaasterlân Natuerlân

 • KNNV afdeling Fryslân

 • IVN, afdeling Ooststellingwerf

 • Bomenstichting

 • Ned. Bijenhoudersvereniging Afd. leeuwarden

 • Werkgroep Kerkuilen

 • Stichting Historisch Belang Noord Nederland

 • IVN, afdeling Heerenveen e.o.

 • Bezoekerscentrum Mar en Klif

 • Coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk

 • Vereniging Natuurmonumenten

 • Wielenwerkgroep

 • Vereniging voor Natuurbescherming Geaflecht

 • Sportvisserij Fryslân

 • Koninklijke Jagersvereniging, regio Friesland

 • Milieuplatform Leeuwarden

Groene Agenda
16 decemberVOGELS SPOTTEN LANGS DE ZEEDIJK AAN DE WADDENKUST

Uniek! Dat is deze carpooltocht, waarmee je met eigen auto als een ware vogelspotter op pad gaat...

23 decemberFrisse Friese Natte Neuzenwandeling

Fitis Een vooraf uitgezette wandeltocht in één van de prachtige natuurgebieden in de omgeving. Welk natuurgebied? Dit...

13 decemberVaarexcursies in Nationaal Park de Alde Feanen 

Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt...

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF