NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu

Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân!

De Friese Milieu Federatie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Wij lopen voorop om kansrijke en duurzame vernieuwingen te stimuleren en dagen anderen uit tot een bijdrage en tot samenwerking.

Uitgelicht
Laatste nieuws
22 februariFriezen in bussen naar Klimaatmars Amsterdam

De Friese duurzaamheidsstem klinkt luid tijdens de Klimaatmars in Amsterdam op zondag 10 maart. De Freonen fan...

19 februariGroenlunch maart: Frank Berendse

Het herstel van natuur in Nederland verdient drastisch ingrijpen. Spreker van de Groenlunch van maart, Frank Berendse,...

19 februariSDG Netwurk Fryslân organiseert congres om aandacht te vragen voor Sustainable Development Goals

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld vastgesteld om samen aan te...

Aangesloten organisaties

 • It Fryske Gea

 • IVN, afdeling Ooststellingwerf

 • Jeugd Natuur Club “The Nature Kids”

 • Stichting Bomenridders

 • Water Natuurlijk Fryslân

 • Leerschool Permacultuur Friesland

 • Koninklijke Jagersvereniging, regio Friesland

 • Bomenstichting

 • IVN, afdeling Heerenveen e.o.

 • Vereniging Noordenwind

 • Stichting Milieuwurkgroep Boalsert

 • Stichting Historisch Belang Noord Nederland

 • Vereniging Moai Skarsterlan

 • Wielenwerkgroep

 • Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland

 • Coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk

 • Sportvisserij Fryslân

 • Bezoekerscentrum Mar en Klif

 • KNNV afdeling Fryslân

 • Vereniging Milieudefensie, kerngroep Leeuwarden

 • Werkgroep Kerkuilen

 • Stichting Vrienden van het Nannewiid

 • Noorden Duurzaam

 • Waddenvereniging

 • Ned. Bijenhoudersvereniging Afd. leeuwarden

 • Stichting Gaasterlân Natuerlân

 • Vereniging voor Natuurbescherming Geaflecht

 • IVN, afdeling Leeuwarden

 • Vereniging Natuurmonumenten

 • Natuur- en Landschapsvereniging ‘De Wâlden, De Marren’

 • Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd

 • Natuerferiening Bakkefean e.o.

 • Natuurmuseum Fryslân

 • Bond Friese VogelWachten (BFVW)

 • Fryske Feriening Foar Fjildbiology

 • Milieuplatform Leeuwarden

Groene Agenda
23 februariWater Natuurlijk Fryslân organiseert op zaterdag 23 februari een winterse natuurwandeling vanuit Rijs naar het Mirnser Klif

De wandeling staat in het teken van het (succesvolle)  verzet van de Gaasterlandse bevolking tegen een plan...

03 maartFlower Power Markt – Informatie & inspiratie voor een duurzame, gezonde en kleurrijke levensstijl

Wil je je laten informeren en inspireren over een duurzame, gezonde en kleurrijke levensstijl? Kom dan zondag...

23 februariVaarexcursies in Nationaal Park de Alde Feanen 

Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt...

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF