NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Friese klimaataanpak

Friese klimaataanpak

omgevingsvisieWe willen in Fryslân samenwerken aan een regionale vertaling van het Klimaatakkoord in Parijs. Ons doel daarmee is dat Fryslân een substantiële reductie bereikt in de uitstoot van broeikasgassen. Onze ambitie is in 2020 een gezamenlijke agenda van bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers vast te stellen. Bij de klimaataanpak wordt gekeken naar de impact van de transitie op de uitstoot van broeikasgassen (in de gehele productie keten) en naar de impact van de transitie op omgevingskwaliteit en biodiversiteit.

 

Wat doen we:

  • Ontwikkelen gezamenlijk Fries Klimaatperspectief;
  • Klimaatkoplopers ondersteunen en in de schijnwerper zetten via onze samenwerking in de Energiewerkplaats;
  • Betrekken van inwoners bij de transitie naar een klimaat neutraal Fryslân door perspectief te bieden en bewustwordingscampagnes en gerichte acties voor jongeren te organiseren;
  • Monitoring van de voortgang via klimaatafdruk voor personen en bedrijven;
  • Ontwikkelen van een koolstofbank waar vraag en aanbod van CO2 certificaten bij elkaar worden gebracht.

Voorbeeldprojecten:

  • Energiewerkplaats Fryslân: Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie en Ús Koöperaasje werken samen bij het ondersteunen van initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau.
  • Buurkracht: Buurkracht brengt mensen en wensen in een buurt bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Want samen is dat een stuk makkelijker. En leuker.

Meer weten? Neem contact op met:

Gerard Adema:

“Ik ben geboren en getogen op het platteland van Sudwest-Fryslân en woonachtig in Tjalleberd bij Heerenveen. In mijn dagelijkse activiteiten staat de ontwikkeling van oplossingen voor maatschappelijk relevante thema’s centraal. Binnen de Friese Milieufederatie werk ik als programmamanager aan de Friese Klimaataanpak; hoe we in Fryslân concreet bijdragen aan de reductie van CO2 emissies. Onder andere energiebesparing en duurzame (lokale) energieproductie zijn daarbij belangrijke thema’s. Niet in de laatste plaats vanwege inpassing en impact op de omgeving.  Met veel plezier werk ik samen met een team van collega’s en vele andere betrokkenen aan een mooi en duurzaam Fryslân.”

Projectleider:
Gerard Adema
06-51516147
g.adema@friesemilieufederatie.nl

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF